İçeriğe geç

TAM ZAMANI…

11 Mart 2015

1922 manisanın kurtuluş tarihi aynı zamanda 1923 Cumhuriyet ilanı

1924-25-26-… devrimler, tarım, sanayi hamleleri, kurulan fabrikalar, ekmek için buğday bulunamazken tohumluklar bulunup ekilip biçilen tarlalar… Bunlar birbirine ne kadar yakın zamanlar. Tüm bunların yanında 1922 de kurtuluşa kavuşan Manisanın beş yıl sonra 1927 yılında yapılan imar planı. Okumuş adam bulunamazken mühendis plancı bulunup yapılan şehir planı, hem de Şehzadeler Şehri’ni koruma öncelikli yaklaşımla yapılmış imar planı.

Bir de yıllar sonra yaşamak için değil barınmak için yapılmış 1989 imar planı ve arada ki plansız yıllar.

1930-40 yıllarında ki sanayi, tarım ve endüstriyel yatırımlar 1950 den sonra dış destekli yardım ve krediler ile endüstriyel ve tarıma yönelik üretimler kalkınmaya hızlı bir ivme kazandırdı.

Bu tarihe kadar savaş sonrası yoklukları, çekilen sıkıntıların sonra üretimin artması istihdamın sağlanması ile bolluk sayılabilecek bir döneme girildi. Köyden şehirlere göç ve doğunun sıkıntılı yaşamın hala sürüyor olması batıda ki sanayi hamlesi nüfusun bu şehirlere kayarak hızla artmasına karşılık planlama açısından gelişme ve imar planları paralel yürüyemedi.

Artan nüfus beraberinde fiziki, sosyal, ekonomik yönden gelişimi zorladı. Doğal eşiklerden dolayı genişleyip büyüyemeyen Manisa, 1965 yılında çıkan kat mülkiyeti yasası ile gelişimine (!) imkan tanıdı. 70 yılından sonra yap sat kolaylığına dönüşen yasa, korumacılık anlayışı ile yapılmış olan imar planını delmeye başladı. İmar İskan Bakanlığının imar planlarını geciktirmesi ve ihtiyaçlara yetişememesi konut açığını belediye başkanlarının, meclislerinin aldığı kararlar ile katları yükselterek çözdüler.

Arsası olanlar müteahhitlere verdikleri arsalarıyla birer daire sahibi olurlarken arsası olmayanlar merkeze yakın tarlalarını parselleyerek gecekondulaşmayı hızlandırdılar. Merkezde kat artışı, cıvarda gecekondu için şahıs parselli tarla satışı.

Henüz kördüğüm olmayan önceden alınmış bu kararlar yumağını çözebilmek amacıyla 1987 yılında imar plan çalışmalarına başlandı 1989 yılında belediye başkanlığı seçimlerine gider ayak yapılan bu plan belediye meclisi tarafından kabul edildi. O gün çözüm gibi gözüküp şehre atılan düğümler bu gün kördüğüm olan bu kararlardır.

Plan yarı yolda kalmışken Manisa’mızın sanayisi büyümesine ve gelişimine devam etmiştir. 40-80-150 derken 350 bine gelen Manisa nüfusu beraberinde sosyal çöküntüyü kaçınılmaz kılmıştır. Hırsızlık, cinayet, gasp, tecavüz, vakalarında ki artış sonucu yeni bir kent planını gerekli hale getirmiştir.

Doğal eşiklerin sınırlamasından dolayı gelişim alanları yaratamamış Manisa çarpık yapılaştığı için kentsel yenileme kaçınılmazdır. Bu çalışmada fiziksel, sosyal, ekonomik, yaklaşımlarla kentin yenileme probleminin bir bütüncül anlayışla ele alınması gerekir.

O zaman ki hataların düzeltileceği zamandayız, yapılan yanlış 40 sene sonra kentsel yenileme imkanı ile günümüze kadar gelmişken mevcudun yerine yıkıp yenisini inşa edip, yapılan yanlışın üzerine bir yanlış daha yapmayalım. 1970-80 yıllarında ki inşaat teknikleriyle yapılan konutlar ekonomik ömürlerini doldurdu ve yıprandı, merkezde ki konut adaları dahil gecekondulardan oluşan mahalleler ile sorunlu alanlar halini aldı.

Şu anda yapılacak bütüncül yenileme imar planı ile uzun soluklu bir kentsel yenileme uygulaması şehrimizi kurtarır.

Fiziksel, sosyal, geçim standartları yüksek, ekonomi, eğitim, tarih, kültür, turizm yönüyle, insan odaklı yaşam kalitesiyle, sağlıklı, huzurlu bir kent yapmış oluruz.

Sağlıcakla kalın.

From → BASINDAN

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: